آسفالت ریزی ۹۰۰۰مترمربع از خیابان ۳۵ متری امامزاده سید سلیمان (ع)

مهندس تیموری شهردار فخرآبادگفت ۹۰۰۰مترمربع از خیابان ۳۵ متری امامزاده سید سلیمان (ع) بااعتباری بالغ بر ۳میلیاردو۸۰۰هزار ریال آسفالت ریزی شد،

1با افتتاح این خیابان جاده اردبیل مغان از طریق این خیابان بطور مستقیم به حرم مطهر امامزاده سید سلیمان بن موسی الکاظم (ع) متصل خواهد شد.

4 3 2

وی از کلیه عزیزانی که در این امر نقش داشته وشهرداری را یاری نموده کمال تقدیر وتشکر را می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید