گزیده ای ازمصوبات شورای اسلامی

۱-تصویب طرح تکمیل وبازگشایی جدول گذاری ،زیرسازی وآسفالت ریزی خیابان۳۵متری امام زاده سیدسلیمان بن موسی الکاظم(ع)

1 

۲-تصویب طرح تعریض ،زیرسازی وجدول گذاری خیابان استادشهریار

۳-تصویب طرح جدول گذاری،زیرسازی خیابان شهیدغلامی

۴-تصویب اجرای جدول گذاری خیابان حافظ

۵-تصویب خریدماشینهای مینی لودر وکمپرسی حمل زباله

۶-نظارت برحسن اجرای مصوبات وحضوردرکمیسیونهای مربوطه

۷-تصویب طرح توسعه حریم امام زاده

۸-تصویب عقب نشینی خیابان اصلی بین الحرمین

۹-تصویب خریدیامعاوضه زمین جهت احداث پارک

۱۰-تصویب خریدآسفالت جهت انجام پروژه های عمرانی شهری

۱۱-تصویب تملک ساختمانهای موجوددرمسیرپروژه های خیابان ۳۵متری واستادشهریار بارعایت آیین نامه مالی

۱۲-جلسه باوزیرمحترم ارشادجناب دکترجنتی ونماینده محترم شهرستان جناب آقای اسدی جهت رفع مشکلات شهر

f tt DSCF2697

  

دیدگاهتان را بنویسید