عملیات آسفالت ریزی خیابان استاد شهریار

به گزارش روابط عمومی شهرداری فخراباد عملیات تملک ،زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت ریزی خیابان استاد شهریار با هزینه ای بالغ بر چهارمیلیاردوسیصدوهشتادمیلیون ریال به طول ۳۵۰ مترو به عرض ۲۰ متر اجرائی شد . مهندس تیموری شهردار فخرآباد از تمامی اهالی وساکنین این خیابان تشکر کردند وخواستار همکاری بیشتر ساکنین خیابانهای دیگر در مرحله تعریض شدند.

IMG_00660 IMG_2374 IMG_2991 IMG_3677 IMG_3704 IMG_3739 IMG_3757 IMG_3763 IMG_3765 IMG_3772 IMG_04120 IMG_05330

دیدگاهتان را بنویسید