آغازعملیات تعریض خیابان شهید محمدیان وشهید صفری

به گزارش روابط عمومی شهرداری فخرآباد مهندس تیموری شهردارفخرآباد از آغاز تعریض خیابانهای مذکور خبرداد وگفت این خیابانها جهت سهولت تردد زائرین ودستجات عزاداری از حسینیه وعباسیه شهر در مراسمات مذهبی در صورت تأمین اعتبار در سال ۹۵ عملیات زیر سازی  جدول گذاری وآسفالت پایان خواهد یافت.

Picture 042 Picture 044 Picture 047 Picture 065 Picture 082 Picture 090 Picture 103 Picture 107 Picture 119

دیدگاهتان را بنویسید