جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دهه فجر شهر فخرآباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دهه فجر وراهپیمایی ۲۲ بهمن که بنا به دعوت شورای اسلامی در دفتر شهرداربا حضور روحانیون ،هیئت امناها،روسای ادارات ،مدیران مدارس،فرمانده ستاد طریق القدس فخرآباد وپایگاههای مقاومت برادران وخواهران تشکیل شد نسبت به هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم دهه فجر وشرکت گسترده اهالی ومسئولین در راهپیمایی روز ۲۲بهمن تاکید وتصمیماتی اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید