خرید یک دستگاه خودروی میکانیزه حمل زباله

به گزارش روابط عمومی شهرداری فخرآباد

پس از ماهها تلاش وپیگیریهای بی وقفه نماینده محترم شهرستان جناب آقای دکتر ملکی ،شورای اسلامی وشهردار فخرآباد موفق به خرید یک دستگاه خودروی مکانیزه حمل زباله شدند که شاهد تحویل آن هستیم .

تیموری شهر دار فخرآباد در این باره گفت به علت مستهلک بودن وعدم کارایی خودروی قبلی تلاشهای خود جهت رفع این مشکل چندساله شهرداری انجام داده وطی مکاتباتی که صورت گرفت موفق به خرید این خودرو شدیم که اعتبار خرید این خودرو از محل اعتبارات داخلی وسازمان شهرداریها بوده وجهت ارائه بهتر خدمات به همشهریان عزیز تقدیم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید