استقبال شهرداری فخرآباد از بهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری فخرآباد

بامساعد شدن هوا در روزهای پایانی سال برخی از فعالیتهای خدماتی وعمرانی در استقبال از بهار آغاز شد تیموری شهر دار فخرآباد گفت شستشوی تمامی جوبها وخیابانهای سطح شهر –جمع آوری نخاله های ساختمانی –تزئین وچراغانی شهر با نصب ریسه های الکتریکی و پارچه ای وپرچم های الوان –تعویض لامپهای روشنایی معابر ومیادین ونصب علائم وچراغهای راهنمایی ورانندگی نو درسطح شهر انجام گرفته ودر آخرین روز اسفند ماه نیز سفره هفت سین در شهر بر پا خواهد شد وی ضمن دعوت مردم به همکاری با عوامل شهرداری همگان را به حفاظت وحراست از تجهیزات شهرداری شد.

دیدگاهتان را بنویسید