انتخاب هیئت رئیسه دوره پنجم شورای اسلامی

در اولین جلسه پنجمین شورای اسلامی شهر فخرآباد که در محل شهرداری با حضور تمامی اعضای شورا برگزار گردید آقای خیراله قهرمانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فخرآباد انتخاب گردیدشهرداری فخرآباد ضمن تبریک آغاز بکار دوره پنجم شورای اسلامی شهر انتخاب بجا وشایسته آقای قهرمانی را به ریاست شورای اسلامی شهر فخرآباد تبریک عرض می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید