انتخاب آقای علی نفیسی به عنوان سرپرست شهرداری شهر فخرآباد

در اولین روز از دومین جلسه شورای اسلامی شهر فخرآباد که در محل شهرداری تشکیل شد آقای علی نفیسی به عنوان سرپرست شهرداری فخرآباد انتخاب گردید . شهرداری فخرآباد ضمن تبریک به وی آرزوی موفقیت ایشان را از در گاه خداوند منان مسئلت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید