غبارروبی مزار شهدا

در اولین روز از هفته دولت مراسم غبارروبی مزار شهدا با حضور امام جمعه ،بخشدار محترم  بخش مشگین شرقی مسئولین ادارات بخش ،نیروهای نظامی وانتظامی ، حوزه طریق القدس فخرآباد ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر فخرآباد وکارکنان شهرداری برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید