عملکردنیروهای خدمات شهری شهرداری فخرآباد در ساعات آغازین بارش برف به شرح تصویر

عملکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری فخرآباد در ساعات آغازین  بارش برف به شرح تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.