شروع تعریض خیابان شهید نقی زاده

شروع تعریض خیابان شهید نقی زاده : این خیابان به طول  ۵۰۰ متر مرکز شهر فخرآباد را به جاده قدیم اردبیل مشگین متصل میکند این خیابان از خیابانهای اصلی شهر می باشد.  به لطف دستان پرتلاش شورای اسلامی شهر وشهردار محترم وقت پروژه تعریض این خیابان نیز شروع شد. 

دیدگاهتان را بنویسید