گزارش تصویری از جدول گذاری،زیرسازی،قیرپاشی و آسفالت خیابان شهید غلامی