تصاویری از حضور پرشور اهالی فخرآباددر راهپیمایی۱۳آبان۹۲

6 7 4 1 2 3

دیدگاهتان را بنویسید